Stacionárne chladenie mlieka s objemom 300 l

Kód: 276
€2 601,20
Na dotaz

Vlastný kompresorový chladiaci agregát.

Detailné informácie

Podrobný popis

 

Návod k obsluze a instalaci chladícího tanku REMIN – 300 l 

Obsah

 1. ÚVOD
 2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A OBECNÉ INFORMACE
 3. ŠTÍTKY
 4. POKYNY K INSTALACI

4.1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

4.2. USTAVENÍ CHLADICÍHO TANKU

4.3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

 1. PRINCIP ČINNOSTI
 2. POPIS
 3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7.1. HLAVNÍ

7.2. VÝKONOVÉ A CHLADICÍ SPECIFIKACE

7.3. HLAVNÍ ROZMĚRY

7.4. MEZNÍ PODMÍNKY PRO VÝKON CHLADICÍ JEDNOTKY

 1. OBSLUHA TANKU

8.1. OVLÁDACÍ PANEL

8.2. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PANELU XR80CX

 1. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO TANKU

9.1. ČIŠTĚNÍ TANKU

9.2. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU A CHLADICÍ JEDNOTKY

 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 2. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
 3. TECHNICKÉ VÝKRESY (DÍLY STROJE)
 4. ELECTRICKÁ DATA A SCHEMATA

13.1. DIMENZOVÁNÍ PŘÍVODNÍHO VEDENÍ

13.2. ELEKTRICKÉ SCHEMA

 

 

 1. ÚVOD

Výběr chladicího tanku na mléko REMIN je skvělou volbou. Tento tank je zkonstruován odborníky, kteří znají dokonale technologii chlazení a uchovávání mléka.

Chladicí tank je vyroben za použití nejmodernějších zařízení a technologie odpovídající evropským standardům.

O chlazení mléka se stará nerezový výparník, který je úsporně řízen s maximální účinností.

Materiály použité na výrobu chladicího tanku jsou prvotřídní kvality a jsou vyrobeny v Evropě a zaručují tak dlouhou životnost a provoz bez poruch. Řídicí jednotka DG102Milk dodává bulharská firma Atract a její poruchovost je méně nežli 1%. Motor míchadla je výrobek francouzské firmy Sirem s výkonem podle objemu tanku -  90W/230V/30 otáček (u typů 50 až 1200 litrů) a 120W/230V/30 otáček (u typů 1500 až 2500 litrů). Základna chladicího tanku byla navržena pro bezpečný provoz, snadnou údržbu a vysokou estetiku. Chladicí jednotka a řídicí panel jsou dobře chráněny před vlivy prostředí a vstupem malých zvířat a hlodavců do chladicí jednotky. Musíme upozornit na to, že vstup malých zvířat a hlodavců je velmi vážným problémem, který ovlivňuje životnost zařízení. Hlodavci okusují kabely a izolaci chladicích rozvodů, což může zapříčinit úplné zničení chladicí jednotky.

 

 

 

 

 

 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A OBECNÉ INFORMACE

Návrh a zhotovení zařízení byly provedeny s ohledem na úsporný a bezpečný provoz. Avšak bezpečnosti provozu musí být věnována patřičná pozornost.

Toto zařízení je navrženo a vyrobeno podle přílohy V směrnice 98/37 EU a dále norem ΕΝ 292-1, ΕΝ 292-2, ΕΝ 294, ΕΝ 349, ΕΝ 418, ΕΝ 1672-1, ΕΝ 1672-2, ΕΝ 60204-1.

 

 

Nezapomeňte si přečíst tento návod bez ohledu na Vaše předchozí zkušenosti s podobným zařízením. Několik minut pozorného čtení Vám ušetří čas a předejde mnoha problémům. Čtěte pečlivě části návodu zejména k zapnutí, běžnému provozu, údržbě a ostatních bodů. .

Zařízení může obsluhovat jen osoba seznámená s tímto návodem.

 

 1. 3. ŠTÍTKY

Výrobní štítek a technické specifikace by měly být viditelné a nepoškozené po celou dobu životnosti zařízení, protože nesou důležité informace o výrobci a údaje pro správnou instalaci zařízení včetně značky CE.

 

 

 1. POKYNY K INSTALACI

4.1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Chladicí tank na mléko může být umístěn ve vnitřním i venkovním prostředí. Při umístění zařízení musí být dodržena podmínka dobře větraných prostor s přístupem k vodě.

Pokud je zařízení umístěno ve vnitřních prostorech, ujistěte se, že tyto prostory jsou dobře větrané. Doporučuje se směřovat chladicí jednotku do volného prostoru, aby byl zajištěn dobrý odvod tepla.

Při instalaci zařízení ve venkovních prostorách, musí být zařízení umistěno pod střechou, aby se zabránilo přímému působení povětrnostních podmínek (déšť, sníh, apod.).

Také se doporučuje umístit chladicí tank na rovný betonový povrchIt is also suggested to place the milk cooling tank on a flat surface made of concrete. Nerovný podklad může způsobit nepřesné měření obsahu mléka.

 

 

 

4.2. USTAVENÍ CHLADICÍHO TANKU

K ustavení chladicího tanku použijte vodováhu. Otevřete víko a vodováhu položte na vnější okraj jako je ukázáno na obrázku níže.

Pomocí stavitelných nožek ustavte tank do úplné roviny.

Toto vyrovnání tanku zaručuje správné měření obsahu mléka uvnitř tanku.

 

 

 

 

4.3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pokud tank není osazen síťovou zástrčkou, potom smí připojení k elektrické síti provádět jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Pokud je chladicí tank určen pro jednofázový zdroj elektrického proudu, musí být připojen do sítě 230V/ 50 Hz se samostatným ochranným vodičem. Tanky na třífázový proud musí být připojeny do sítě 3x400V/ 50 Hz v pěti žilovém zapojení (3 fázové, střední a ochranný vodič).

Průřez vodičů musí odpovídat elektrickému příkonu chladicího tanku. Dimenzování přívodu je uvedeno v kapitole 14.

Přívodní vedení musí být přímé bez smyček (prodlužovací přívody navinuté na bubnu apod.).

Chladicí tank musí být napájen ze samostatně jištěného okruhu.

 

 

 1. PRINCIP ČINNOSTI

Chladicí tank je konstruován pro chlazení mléka a zaručuje tak jeho vysokou kvalitu. Chlazení musí začít hned po nadojení mléka, tak aby se snížila možnost rozvoje nežádoucích mikroorganismů.

Chladicí tank chladí mléko pomocí chladicí jednotky. Rovnoměrné chlazení je zajištěno míchadlem, které je poháněno převodem. Dobře izolované stěny tanku udržují stálou teplotu po dostatečnou dobu a minimalizují tepelné ztráty.

 

 

 1. 6. POPIS

Nádoba tanku je vyrobena z nerezové oceli 18/10 AISI 304, která je určena pro přímý styk s potravinami. Nádoba je dvouplášťová, mezi stěnami je izolace z ekologické polyuretanové pěny. Na víku tanku je upevněn motor míchadla. Lopatky míchadla jsou navrženy pro lepší a homogenní promíchání mléka. Uvnitř tanku je umístěna kalibrovaná měrka, která se používá spolu s převodní tabulkou.

Motor míchadla a ovládací panel jsou umístěny na víku tanku, ovládací panel plní funkci termostatu, teploměru a ovládá provozní stav míchadla. Na přední straně víka je ručka, která slouží k otevírání víka.

Výpustný kohout (DN40, Ø40) je umístěn ve spodní části tanku. Základna je vyrobena z nerezové oceli a může být v případě nutnosti demontována – skládá se z horního a spodního krytu, čtyř stavitelných nožek a základny pro nožky. Základna je navržena pro bezpečný provoz, snadnou údržbu a obsluhu.

Víko tanku je také vyrobeno z nerezové oceli. Na víku může být nastaven bezpečnostní systém tak, že se míchání přerušení při otevření víka. Tento systém se nazývá gravitační spínač. Gravitační bezpečnostní systém může být nastaven na míchacím elektromotoru. Otevřením víka je tento systém aktivován a míchání se přeruší, jakmile se víko opět zavře, míchání se obnoví.

 

 

 

 

 

 1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7.1. HLAVNÍ

KONSTRUKCE: NEREZOVÁ NÁDOBA z oceli DIN 1.4301 (AISI 304) pro vnitřní i vnější plášť nádoby.

TYP TANKU: Vertikální válcový volně stojící tank, hladké vnitřní povrchy, zaoblené přechody stěn, dokonale vybroušené svary, stavitelné nožky pro nerovnou podlahu. Konstrukce výparníku zabraňuje zamrznutí mléka i při jeho malém množství v tanku. Destrukční test 60BAR. Funkční zkouška: 30BAR. Izolace z ekologické polyuretanové pěny. 30 otáček (90W) jendofázový motor míchadla pro MPV50 – MPV1200, 30rpm (120W) jednofázový motor míchadla pro MPV1500 – MPV2500, nerezové víko bez vnitřních šroubů s jednodílným míchadlem (bez spojů). Automatické zastavení motoru míchadla při otevření víka.Vstupní otvor pro nalití mléka o průměru 180 mm a nerezový kryt . Vyvýšené části (otevírací ručka, motor míchadla a ovládací panel) pro snadné čištění. Výpustný kohout a a spád dna tanku jsou provedeny ve shodě s mezinárodní normou (ISO 5708). Nerezové pružiny pro snadné otevření a zavírání víka tanku (pro MPV200 – MPV2500). Nerezová měrka a převodní tabulka objemu mléka. Ovládací panel s krytím IP55 (odpovídá normě: EN 60529/91), PVC krytka výpustnéhom kohoutu s enrezovým řetízkem. Perforovaný nerezový kryt kondenzátoru s odnímatelnými boky pro snadnou údržbu a větrání kondenzační jednotky k vyšší ochraně této jednotky (Patent č.: 1004080) pro MPV50lt - MPV1200l.

 

 

 

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA: Hermeticky uzavřený kompresor kondenzační jednotky výrobce L’Unite Hermetique, typ chladiva R134A (plně ekologické). Pro ochranu a lepší výkon kondenzační jednotky je osazen solenoidový ventil, vysokotlaký a nízkotlaký spínač, vysokotlaký spínač pro regulaci druhého ventilátoru (modely MPV1000-MPV2500) na chladicím okruhu.

TYP IZOLACE: INTERVOL RFN-24.Dvousložková pevná polyuretanová pěna. Vstřikovací činidlo HCFC-141b (bez freonu).Síla: 45mm.Hustota: 40kg/m3 (DIN53420).Tlak pro stlačení: 20kPa (DIN53421).Teplotní vodivost 0,023 W/m2/K (DIN 18164)

OVLÁDACÍ PANEL: TŘÍDA KRYTÍ: IP 55 (vyhovuje normě: EN 60529/91, vyhovuje nařízení: LVT 73/23/EEC). TYP: vestavěné.

TERMOSTAT - provozní teplota 0 – 60°C, skladovací teplota -30 – 85°C, napájení: 230V±10%/ 50 Hz spotřeba max. 3 VA. Výrobce: DIXELL SRL, ITALY. FUNKCE: Když teplota mléka dosáhne nastavené hodnoty, vypne se kompresor a automatické míchání mléka začne po 15 minutové pauze, 5 minut probíhá míchání a celý děj se opakuje dokud teplota mléka nedosáhne teploty SET+ Hy, kdy kompresor začne opět chladit.

MĚRKA: nerezová měrka s vysokou přesností (AISI 304) pro snadné a přímé odečtení objemu mléka v tanku, odečet v mm. Příslušný objem se určí z převodní tabulky.

 

7.2. VÝKONOVÉ A CHLADICÍ SPECIFIKACE

Objem

Typ kondenzátoru

Napětí

Typ chladiva

Chladicí výkon

Provozní proud

Maximální spotřeba

Počet nádojů

300

Gr18TB

220 V   50Hz

R 134A

1292 W

15,8 A

672 W

4

 

 

 

 

 

 

7.3. HLAVNÍ ROZMĚRY

7.4. MEZNÍ PODMÍNKY PRO VÝKON CHLADICÍ JEDNOTKY

 Okolní teplota: +35 °C

 Kondenzační teplota: +50 °C

 Odpařovací teplota: -5 °C

 

 1. OBSLUHA TANKU

8.1. OVLÁDACÍ PANEL Remin DG102

 

Zařízení se ovládá přes jednoduchý ovládací panel vybavený elektronickým modulem, který celý proces automaticky řídí.

 • míchání je aktivováno v průběhu chladícího procesu.
 • Po ukončení chlazení – dosažení požadované teploty se chlazení vypne a míchání pokračuje tak, že míchání běží po dobu 5 min a následuje 15min pauza. (časové úseky procesu lze nastavit podle potřeby)

Hlavní parametry:

 • Uživatelsky příznivé prostředí
 • Přesné řízení
 • Ruční start míchání
 • Všechny parametry jsou plynule nastavitelné
 • Aktuální teplota je vždy zobrazena na displeji
 • Elektronický termostat a nastavený program míchání

 

Ovládací panel DG102, kterým je vybaven Vás chladicí tank řídí chladicí jednotku.

Tento panel umožňuje automatický provoz tanku pomocí vypínače ON/OFF.

Proces míchání je řízen průmyslovým regulátorem a není tak řiditelný obsluhou. Míchání je řízeno v závislosti na chladicím procesu. V případě, že tank je vychlazen na požadovanou teplotu, chladicí jednotka se zastaví a míchadlo začne pracovat v režimu 5 minut míchání a 15 minut přestávka (časové intervaly jsou nastavitelné).

Vždy pamatujte na to, že byste měli:

Spustit chlazení mléka ihned jakmile jsou lopatky míchadla ponořeny do mléka.

Nevypínejte chlazení dokud tank obsahuje mléko.

Neotvírejte zbytečně víko tanku, protože proces míchání se zastaví a hrozí riziko tvorby ledu v mléce.

Pokud potřebujete odebrat vzorek mléka během 15 minutové přestávky v míchání, stiskněte tlačítko a podržte tlačítko  .  Tímto postupem odeberete homogenní vzorek.

 

V zimním období pokud teplota klesne pod 4oC, se chlazení tanku nespustí. V tomto případě je nutné do něj nalít teplé mléko a počkat několik minut než chladicí jednotka začne pracovat.

 

 

8.2. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PANELU

 

Ovládací panel zařízení Remin DG102

    

Zkratky funkcí a parametry nastavení výrobce

 

 1. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO TANKU

Chladicí tank na mléko má speciální požadavky na údržbu a čištění. Zařízení je určeno ke chlazení a udržování mléka, takže vyžaduje denní a účinné čištění. Čištění vnitřní části tanku, která je ve styku s mlékem stejně jako vnější části by se měly provádět horkou vodou a vhodným kartáčem .

                  

 

 

 

 

9.1. ČIŠTĚNÍ TANKU

Poté co je tank vyprázdněn od mléka, vypláhněte jej studenou vodou, aby sdošlo k odstranění zbytků mléka. Potom optrně vyčistěte tank teplou vodou kolem 45oC a používejte pouze mycí prostředky určené na potraviny.

Poté vypláchněte vnitřek tanku velkýmým množstvím studené vody a vydrhněte kartáčem dokuid není tank zcela čistý.

 

 

 

9.2. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU A CHLADICÍ JEDNOTKY

Je naprosto nezbytné čistit kondenzátor chladicí jednotky v plánovaných intervalech pro zajištění dlouhodobého a bezchybného provozu .

Pokud je to možné můžete kondenzátor vyčistit vyfoukáním tlakovým vzduchem. Nepoužívejte k čištění vodu.

 

 

 

 

 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chladicí tank má chráněny všechny pohyblivé části. Přístup ke vnitřní elektrické svorkovnici vyžaduje použití šroubováku a odpovídá požadavkům směrnice 98/37/ΕΚ

Všechny elektrické části mají odpovídající třídu krytí pro bezpečnost provozu.

Povrch chladicího tanku je hladký, navazující a tvarovaný tak, aby se zabránilo přístupu mléka do malých trhlinek a následně bakterií, které by mohly infikovat mléko. Všechny povrchy jsou dobře čistitelné a snadno dezinfikovatelné.

Nepřístupná místa jsou navržena tak, aby byla snadno čistitelná.

Ložiska jsou osazena mimo místa styku s mlékem. Mazivo použité na mazání ložisek je vhodné pro potravinářský průmysl.

 

 

 

 

 

 1. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TECHNICKÉ VÝKRESY (DÍLY STROJE)

 

 

 

 1. motor míchadla
 2. ovládací panel - elektronický teploměr
 3. rukojeť víka
 4. víko tanku
 5. nalévání mléka
 6. podpěra-pružina otevírání víka tanku
 7. míchací lopatka
 8. hřídel míchadla
 9. výpustný ventil

 

 

 

Návod k obsluze a instalaci chladícího tanku REMIN – 300 l

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 1. ÚVOD
 2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A OBECNÉ INFORMACE
 3. ŠTÍTKY
 4. POKYNY K INSTALACI

4.1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

4.2. USTAVENÍ CHLADICÍHO TANKU

4.3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

 1. PRINCIP ČINNOSTI
 2. POPIS
 3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7.1. HLAVNÍ

7.2. VÝKONOVÉ A CHLADICÍ SPECIFIKACE

7.3. HLAVNÍ ROZMĚRY

7.4. MEZNÍ PODMÍNKY PRO VÝKON CHLADICÍ JEDNOTKY

 1. OBSLUHA TANKU

8.1. OVLÁDACÍ PANEL

8.2. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PANELU XR80CX

 1. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO TANKU

9.1. ČIŠTĚNÍ TANKU

9.2. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU A CHLADICÍ JEDNOTKY

 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 2. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
 3. TECHNICKÉ VÝKRESY (DÍLY STROJE)
 4. ELECTRICKÁ DATA A SCHEMATA

13.1. DIMENZOVÁNÍ PŘÍVODNÍHO VEDENÍ

13.2. ELEKTRICKÉ SCHEMA

 

 

 1. ÚVOD

Výběr chladicího tanku na mléko REMIN je skvělou volbou. Tento tank je zkonstruován odborníky, kteří znají dokonale technologii chlazení a uchovávání mléka.

Chladicí tank je vyroben za použití nejmodernějších zařízení a technologie odpovídající evropským standardům.

O chlazení mléka se stará nerezový výparník, který je úsporně řízen s maximální účinností.

Materiály použité na výrobu chladicího tanku jsou prvotřídní kvality a jsou vyrobeny v Evropě a zaručují tak dlouhou životnost a provoz bez poruch. Řídicí jednotka DG102Milk dodává bulharská firma Atract a její poruchovost je méně nežli 1%. Motor míchadla je výrobek francouzské firmy Sirem s výkonem podle objemu tanku -  90W/230V/30 otáček (u typů 50 až 1200 litrů) a 120W/230V/30 otáček (u typů 1500 až 2500 litrů). Základna chladicího tanku byla navržena pro bezpečný provoz, snadnou údržbu a vysokou estetiku. Chladicí jednotka a řídicí panel jsou dobře chráněny před vlivy prostředí a vstupem malých zvířat a hlodavců do chladicí jednotky. Musíme upozornit na to, že vstup malých zvířat a hlodavců je velmi vážným problémem, který ovlivňuje životnost zařízení. Hlodavci okusují kabely a izolaci chladicích rozvodů, což může zapříčinit úplné zničení chladicí jednotky.

 

 

 

 

 

 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A OBECNÉ INFORMACE

Návrh a zhotovení zařízení byly provedeny s ohledem na úsporný a bezpečný provoz. Avšak bezpečnosti provozu musí být věnována patřičná pozornost.

Toto zařízení je navrženo a vyrobeno podle přílohy V směrnice 98/37 EU a dále norem ΕΝ 292-1, ΕΝ 292-2, ΕΝ 294, ΕΝ 349, ΕΝ 418, ΕΝ 1672-1, ΕΝ 1672-2, ΕΝ 60204-1.

 

 

Nezapomeňte si přečíst tento návod bez ohledu na Vaše předchozí zkušenosti s podobným zařízením. Několik minut pozorného čtení Vám ušetří čas a předejde mnoha problémům. Čtěte pečlivě části návodu zejména k zapnutí, běžnému provozu, údržbě a ostatních bodů. .

Zařízení může obsluhovat jen osoba seznámená s tímto návodem.

 

 1. 3. ŠTÍTKY

Výrobní štítek a technické specifikace by měly být viditelné a nepoškozené po celou dobu životnosti zařízení, protože nesou důležité informace o výrobci a údaje pro správnou instalaci zařízení včetně značky CE.

 

 

 1. POKYNY K INSTALACI

4.1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Chladicí tank na mléko může být umístěn ve vnitřním i venkovním prostředí. Při umístění zařízení musí být dodržena podmínka dobře větraných prostor s přístupem k vodě.

Pokud je zařízení umístěno ve vnitřních prostorech, ujistěte se, že tyto prostory jsou dobře větrané. Doporučuje se směřovat chladicí jednotku do volného prostoru, aby byl zajištěn dobrý odvod tepla.

Při instalaci zařízení ve venkovních prostorách, musí být zařízení umistěno pod střechou, aby se zabránilo přímému působení povětrnostních podmínek (déšť, sníh, apod.).

Také se doporučuje umístit chladicí tank na rovný betonový povrchIt is also suggested to place the milk cooling tank on a flat surface made of concrete. Nerovný podklad může způsobit nepřesné měření obsahu mléka.

 

 

 

4.2. USTAVENÍ CHLADICÍHO TANKU

K ustavení chladicího tanku použijte vodováhu. Otevřete víko a vodováhu položte na vnější okraj jako je ukázáno na obrázku níže.

Pomocí stavitelných nožek ustavte tank do úplné roviny.

Toto vyrovnání tanku zaručuje správné měření obsahu mléka uvnitř tanku.

 

 

 

 

4.3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pokud tank není osazen síťovou zástrčkou, potom smí připojení k elektrické síti provádět jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Pokud je chladicí tank určen pro jednofázový zdroj elektrického proudu, musí být připojen do sítě 230V/ 50 Hz se samostatným ochranným vodičem. Tanky na třífázový proud musí být připojeny do sítě 3x400V/ 50 Hz v pěti žilovém zapojení (3 fázové, střední a ochranný vodič).

Průřez vodičů musí odpovídat elektrickému příkonu chladicího tanku. Dimenzování přívodu je uvedeno v kapitole 14.

Přívodní vedení musí být přímé bez smyček (prodlužovací přívody navinuté na bubnu apod.).

Chladicí tank musí být napájen ze samostatně jištěného okruhu.

 

 

 1. PRINCIP ČINNOSTI

Chladicí tank je konstruován pro chlazení mléka a zaručuje tak jeho vysokou kvalitu. Chlazení musí začít hned po nadojení mléka, tak aby se snížila možnost rozvoje nežádoucích mikroorganismů.

Chladicí tank chladí mléko pomocí chladicí jednotky. Rovnoměrné chlazení je zajištěno míchadlem, které je poháněno převodem. Dobře izolované stěny tanku udržují stálou teplotu po dostatečnou dobu a minimalizují tepelné ztráty.

 

 

 1. 6. POPIS

Nádoba tanku je vyrobena z nerezové oceli 18/10 AISI 304, která je určena pro přímý styk s potravinami. Nádoba je dvouplášťová, mezi stěnami je izolace z ekologické polyuretanové pěny. Na víku tanku je upevněn motor míchadla. Lopatky míchadla jsou navrženy pro lepší a homogenní promíchání mléka. Uvnitř tanku je umístěna kalibrovaná měrka, která se používá spolu s převodní tabulkou.

Motor míchadla a ovládací panel jsou umístěny na víku tanku, ovládací panel plní funkci termostatu, teploměru a ovládá provozní stav míchadla. Na přední straně víka je ručka, která slouží k otevírání víka.

Výpustný kohout (DN40, Ø40) je umístěn ve spodní části tanku. Základna je vyrobena z nerezové oceli a může být v případě nutnosti demontována – skládá se z horního a spodního krytu, čtyř stavitelných nožek a základny pro nožky. Základna je navržena pro bezpečný provoz, snadnou údržbu a obsluhu.

Víko tanku je také vyrobeno z nerezové oceli. Na víku může být nastaven bezpečnostní systém tak, že se míchání přerušení při otevření víka. Tento systém se nazývá gravitační spínač. Gravitační bezpečnostní systém může být nastaven na míchacím elektromotoru. Otevřením víka je tento systém aktivován a míchání se přeruší, jakmile se víko opět zavře, míchání se obnoví.

 

 

 

 

 

 1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7.1. HLAVNÍ

KONSTRUKCE: NEREZOVÁ NÁDOBA z oceli DIN 1.4301 (AISI 304) pro vnitřní i vnější plášť nádoby.

TYP TANKU: Vertikální válcový volně stojící tank, hladké vnitřní povrchy, zaoblené přechody stěn, dokonale vybroušené svary, stavitelné nožky pro nerovnou podlahu. Konstrukce výparníku zabraňuje zamrznutí mléka i při jeho malém množství v tanku. Destrukční test 60BAR. Funkční zkouška: 30BAR. Izolace z ekologické polyuretanové pěny. 30 otáček (90W) jendofázový motor míchadla pro MPV50 – MPV1200, 30rpm (120W) jednofázový motor míchadla pro MPV1500 – MPV2500, nerezové víko bez vnitřních šroubů s jednodílným míchadlem (bez spojů). Automatické zastavení motoru míchadla při otevření víka.Vstupní otvor pro nalití mléka o průměru 180 mm a nerezový kryt . Vyvýšené části (otevírací ručka, motor míchadla a ovládací panel) pro snadné čištění. Výpustný kohout a a spád dna tanku jsou provedeny ve shodě s mezinárodní normou (ISO 5708). Nerezové pružiny pro snadné otevření a zavírání víka tanku (pro MPV200 – MPV2500). Nerezová měrka a převodní tabulka objemu mléka. Ovládací panel s krytím IP55 (odpovídá normě: EN 60529/91), PVC krytka výpustnéhom kohoutu s enrezovým řetízkem. Perforovaný nerezový kryt kondenzátoru s odnímatelnými boky pro snadnou údržbu a větrání kondenzační jednotky k vyšší ochraně této jednotky (Patent č.: 1004080) pro MPV50lt - MPV1200l.

 

 

 

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA: Hermeticky uzavřený kompresor kondenzační jednotky výrobce L’Unite Hermetique, typ chladiva R134A (plně ekologické). Pro ochranu a lepší výkon kondenzační jednotky je osazen solenoidový ventil, vysokotlaký a nízkotlaký spínač, vysokotlaký spínač pro regulaci druhého ventilátoru (modely MPV1000-MPV2500) na chladicím okruhu.

TYP IZOLACE: INTERVOL RFN-24.Dvousložková pevná polyuretanová pěna. Vstřikovací činidlo HCFC-141b (bez freonu).Síla: 45mm.Hustota: 40kg/m3 (DIN53420).Tlak pro stlačení: 20kPa (DIN53421).Teplotní vodivost 0,023 W/m2/K (DIN 18164)

OVLÁDACÍ PANEL: TŘÍDA KRYTÍ: IP 55 (vyhovuje normě: EN 60529/91, vyhovuje nařízení: LVT 73/23/EEC). TYP: vestavěné.

TERMOSTAT - provozní teplota 0 – 60°C, skladovací teplota -30 – 85°C, napájení: 230V±10%/ 50 Hz spotřeba max. 3 VA. Výrobce: DIXELL SRL, ITALY. FUNKCE: Když teplota mléka dosáhne nastavené hodnoty, vypne se kompresor a automatické míchání mléka začne po 15 minutové pauze, 5 minut probíhá míchání a celý děj se opakuje dokud teplota mléka nedosáhne teploty SET+ Hy, kdy kompresor začne opět chladit.

MĚRKA: nerezová měrka s vysokou přesností (AISI 304) pro snadné a přímé odečtení objemu mléka v tanku, odečet v mm. Příslušný objem se určí z převodní tabulky.

 

7.2. VÝKONOVÉ A CHLADICÍ SPECIFIKACE

Objem

Typ kondenzátoru

Napětí

Typ chladiva

Chladicí výkon

Provozní proud

Maximální spotřeba

Počet nádojů

300

Gr18TB

220 V   50Hz

R 134A

1292 W

15,8 A

672 W

4

 

 

 

 

 

 

7.3. HLAVNÍ ROZMĚRY

7.4. MEZNÍ PODMÍNKY PRO VÝKON CHLADICÍ JEDNOTKY

 Okolní teplota: +35 °C

 Kondenzační teplota: +50 °C

 Odpařovací teplota: -5 °C

 

 1. OBSLUHA TANKU

8.1. OVLÁDACÍ PANEL Remin DG102

 

Zařízení se ovládá přes jednoduchý ovládací panel vybavený elektronickým modulem, který celý proces automaticky řídí.

 • míchání je aktivováno v průběhu chladícího procesu.
 • Po ukončení chlazení – dosažení požadované teploty se chlazení vypne a míchání pokračuje tak, že míchání běží po dobu 5 min a následuje 15min pauza. (časové úseky procesu lze nastavit podle potřeby)

Hlavní parametry:

 • Uživatelsky příznivé prostředí
 • Přesné řízení
 • Ruční start míchání
 • Všechny parametry jsou plynule nastavitelné
 • Aktuální teplota je vždy zobrazena na displeji
 • Elektronický termostat a nastavený program míchání

 

Ovládací panel DG102, kterým je vybaven Vás chladicí tank řídí chladicí jednotku.

Tento panel umožňuje automatický provoz tanku pomocí vypínače ON/OFF.

Proces míchání je řízen průmyslovým regulátorem a není tak řiditelný obsluhou. Míchání je řízeno v závislosti na chladicím procesu. V případě, že tank je vychlazen na požadovanou teplotu, chladicí jednotka se zastaví a míchadlo začne pracovat v režimu 5 minut míchání a 15 minut přestávka (časové intervaly jsou nastavitelné).

Vždy pamatujte na to, že byste měli:

Spustit chlazení mléka ihned jakmile jsou lopatky míchadla ponořeny do mléka.

Nevypínejte chlazení dokud tank obsahuje mléko.

Neotvírejte zbytečně víko tanku, protože proces míchání se zastaví a hrozí riziko tvorby ledu v mléce.

Pokud potřebujete odebrat vzorek mléka během 15 minutové přestávky v míchání, stiskněte tlačítko a podržte tlačítko  .  Tímto postupem odeberete homogenní vzorek.

 

V zimním období pokud teplota klesne pod 4oC, se chlazení tanku nespustí. V tomto případě je nutné do něj nalít teplé mléko a počkat několik minut než chladicí jednotka začne pracovat.

 

 

8.2. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PANELU

 

Ovládací panel zařízení Remin DG102

    

Zkratky funkcí a parametry nastavení výrobce

 

 1. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO TANKU

Chladicí tank na mléko má speciální požadavky na údržbu a čištění. Zařízení je určeno ke chlazení a udržování mléka, takže vyžaduje denní a účinné čištění. Čištění vnitřní části tanku, která je ve styku s mlékem stejně jako vnější části by se měly provádět horkou vodou a vhodným kartáčem .

                  

 

 

 

 

9.1. ČIŠTĚNÍ TANKU

Poté co je tank vyprázdněn od mléka, vypláhněte jej studenou vodou, aby sdošlo k odstranění zbytků mléka. Potom optrně vyčistěte tank teplou vodou kolem 45oC a používejte pouze mycí prostředky určené na potraviny.

Poté vypláchněte vnitřek tanku velkýmým množstvím studené vody a vydrhněte kartáčem dokuid není tank zcela čistý.

 

 

 

9.2. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU A CHLADICÍ JEDNOTKY

Je naprosto nezbytné čistit kondenzátor chladicí jednotky v plánovaných intervalech pro zajištění dlouhodobého a bezchybného provozu .

Pokud je to možné můžete kondenzátor vyčistit vyfoukáním tlakovým vzduchem. Nepoužívejte k čištění vodu.

 

 

 

 

 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Chladicí tank má chráněny všechny pohyblivé části. Přístup ke vnitřní elektrické svorkovnici vyžaduje použití šroubováku a odpovídá požadavkům směrnice 98/37/ΕΚ

Všechny elektrické části mají odpovídající třídu krytí pro bezpečnost provozu.

Povrch chladicího tanku je hladký, navazující a tvarovaný tak, aby se zabránilo přístupu mléka do malých trhlinek a následně bakterií, které by mohly infikovat mléko. Všechny povrchy jsou dobře čistitelné a snadno dezinfikovatelné.

Nepřístupná místa jsou navržena tak, aby byla snadno čistitelná.

Ložiska jsou osazena mimo místa styku s mlékem. Mazivo použité na mazání ložisek je vhodné pro potravinářský průmysl.

 

 

 

 

 

 1. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TECHNICKÉ VÝKRESY (DÍLY STROJE)

 

 

 

 1. motor míchadla
 2. ovládací panel - elektronický teploměr
 3. rukojeť víka
 4. víko tanku
 5. nalévání mléka
 6. podpěra-pružina otevírání víka tanku
 7. míchací lopatka
 8. hřídel míchadla
 9. výpustný ventil

 

 

 

 

 1. izolovaný el. Kabel
 2. kompresor
 3. ventilátor chlazení
 4. rozvodná skřínka
 5. filtr chladícího média
 6. chladící agregát
 7. nastavitelné nožky

 

 

 

 1. izolovaný el. Kabel
 2. kompresor
 3. ventilátor chlazení
 4. rozvodná skřínka
 5. filtr chladícího média
 6. chladící agregát
 7. nastavitelné nožky